Thursday , February 20 2020
Breaking News

Risalah Amman “Pernyataan Sikap Konferensi Islam Internasional”

Konferensi ini diadakan di Amman, Yordania, dengan tema “Islam Hakiki dan Perannya dalam Masyarakat Modern” (27-29 Jumadil Ula 1426 H. / 4-6 Juli 2005 M.)

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

SALAM DAN SALAWAT SEMOGA TERCURAH PADA BAGINDA NABI MUHAMMAD DAN KELUARGANYA YANG SUCI

Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa… (Al-Nisa’,4:1)

Sesuai dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh YTH Imam Besar Syaikh Al-Azhar, YTH Ayatollah Sayyid Ali Al-Sistani, YTH Mufti Besar Mesir, para ulama Syiah yang terhormat (baik dari kalangan Syiah Ja’fari maupun Zaidi), YTH Mufti Besar Kesultanan Oman, Akademi Fiqih Islam Kerajaan Saudi Arabia, Dewan Urusan Agama Turki, YTH Mufti Besar Kerajaan Yordania dan Para Anggota Komite Fatwa Nasional Yordania, dan YTH Syaikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi;Sesuai dengan kandungan pidato Yang Mulia Raja Abdullah II bin Al-Hussein, Raja Yordania, pada acara pembukaan konferensi;

Sesuai dengan pengetahuan tulus ikhlas kita pada Allah SWT;

Dan sesuai dengan seluruh makalah penelitian dan kajian yang tersaji dalam konferensi ini, serta seluruh diskusi yang timbul darinya;

Kami, yang bertandatangan di bawah ini, dengan ini menyetujui dan menegaskan kebenaran butir-butir yang tertera di bawah ini:

(1) Siapa saja yang mengikuti dan menganut salah satu dari empat mazhab Ahlus Sunnah (Syafi’i, Hanafi, Maliki, Hanbali),dua mazhab Syiah (Ja’fari dan Zaydi), mazhab Ibadi dan mazhab Zhahiri adalah Muslim. Tidak diperbolehkan mengkafirkan salah seorang dari pengikut/penganut mazhab-mazhab yang disebut di atas. Darah, kehormatan dan harta benda salah seorang dari pengikut/penganut mazhab-mazhab yang disebut di atas tidak boleh dihalalkan. Lebih lanjut, tidak diperbolehkan mengkafirkan siapa saja yang mengikuti akidah Asy’ari atau siapa saja yang mengamalkan tasawuf (sufisme). Demikian pula, tidak diperbolehkan mengkafirkan siapa saja yang mengikuti pemikiran Salafi yang sejati. Sejalan dengan itu, tidak diperbolehkan mengkafirkan kelompok Muslim manapun yang percaya pada Allah, mengagungkan dan mensucikan-Nya, meyakini Rasulullah (saw) dan rukun-rukun iman, mengakui lima rukun Islam, serta tidak mengingkari ajaran-ajaran yang sudah pasti dan disepakati dalam agama Islam.

(2) Ada jauh lebih banyak kesamaan dalam mazhab-mazhab Islam dibandingkan dengan perbedaan-perbedaan di antara mereka. Para pengikut/penganut kedelapan mazhab Islam yang telah disebutkan di atas semuanya sepakat dalam prinsip-prinsip utama Islam (Ushuluddin). Semua mazhab yang disebut di atas percaya pada satu Allah yang Mahaesa dan Makakuasa; percaya pada al-Qur’an sebagai wahyu Allah; dan bahwa Baginda Muhammad saw adalah Nabi dan Rasul untuk seluruh manusia. Semua sepakat pada lima rukun Islam: dua kalimat syahadat (syahadatayn);kewajiban shalat;zakat;puasa di bulan Ramadhan, dan Haji ke Baitullah di Mekkah. Semua percaya pada dasar-dasar akidah Islam: kepercayaan pada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitabNya, para rasul-Nya, hari akhir, dan takdir baik dan buruk dari sisi Allah. Perbedaan di antara ulama kedelapan mazhab Islam tersebut hanya menyangkut masalah-masalah cabang agama (furu’) dan tidak menyangkut prinsip-prinsip dasar (ushul) Islam. Perbedaan pada masalah-masalah cabang agama tersebut adalah rahmat Ilahi. Sejak dahulu dikatakan bahwa keragaman pendapat di antara ‘ulama adalah hal yang baik.

(3) Mengakui kedelapan mazhab dalam Islam tersebut berarti bahwa mengikuti suatu metodologi dasar dalam mengeluarkan fatwa:tidak ada orang yang berhak mengeluarkan fatwa tanpa keahlihan pribadi khusus yang telah ditentukan oleh masing-masing mazhab bagi para pengikutnya. Tidak ada orang yang boleh mengeluarkan fatwatanpa mengikuti metodologi yang telah ditentukan oleh mazhab-mazhab Islam tersebut di atas. Tidak ada orang yang boleh mengklaim untuk melakukan ijtihad mutlak dan menciptakan mazhab baru atau mengeluarkan fatwa-fatwa yang tidak bisa diterima hingga membawa umat Islam keluar dari prinsip-prinsip dan kepastian-kepastian Syariah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh masing-masing mazhab yang telah disebut di atas.

(4)  Esensi Risalah Amman, yang ditetapkan pada Malam Lailatul Qadar tahun 1425 H dan dideklarasikan dengan suara lantang di Masjid Al-Hasyimiyyin, adalah kepatuhan dan ketaatan pada mazhab-mazhab Islam dan metodologi utama yang telah ditetapkan oleh masing-masing mazhab tersebut. Mengikuti tiap-tiap mazhab tersebut di atas dan meneguhkan penyelenggaraan diskusi serta pertemuan di antara para penganutnya dapat memastikan sikap adil, moderat, saling memaafkan, saling menyayangi, dan mendorong dialog dengan umat-umat lain.

(5) Kami semua mengajak seluruh umat untuk membuang segenap perbedaan di antara sesama Muslim dan menyatukan kata dan sikap mereka; menegaskan kembali sikap saling menghargai; memperkuat sikap saling mendukung di antara bangsa-bangsa dan negara-negara umat Islam; memperkukuh tali persaudaraan yang menyatukan mereka dalam saling cinta di jalan Allah. Dan kita mengajak seluruh Muslim untuk tidak membiarkan pertikaian di antara sesama Muslim dan tidak membiarkan pihak-pihak asing mengganggu hubungan di antara mereka.

Allah berfirman:

Sesungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara. Maka itu islahkan hubungan di antara saudara-saudara kalian dan bertakwalah kepada Allah sehingga kalian mendapat rahmat-Nya. (Al-Hujurat, 49:10).

Amman, 27-29 Jumadil Ula 1426 H./ 4-6 Juli 2005 M.

Para penandatangan:

AFGHANISTAN

 1. YTH. Nusair Ahmad Nour
  Dubes Afghanistan untuk Qatar

ALJAZAIR

 1. YTH. Lakhdar Ibrahimi
  Utusan Khusus Sekjen PBB; Mantan Menlu Aljazair
 2. Prof. Dr. Abd Allah bin al-Hajj Muhammad Al Ghulam Allah
  Menteri Agama
 3. Dr. Mustafa Sharif
  Menteri Pendidikan
 4. Dr. Sa’id Shayban
  Mantan Menteri Agama
 5. Prof. Dr. Ammar Al-Talibi
  Departemen Filsafat, University of Algeria
 6. Mr. Abu Jara Al-Sultani
  Ketua LSM Algerian Peace Society Movement

AUSTRIA

 1. Prof. Anas Al-Shaqfa
  Ketua Komisi Islam
 2. Mr. Tar afa Baghaj ati
  Ketua LSM Initiative of Austrian Muslims

AUSTRALIA

 1. Shaykh Salim ‘Ulwan al-Hassani
  Sekjen, Darulfatwa, Dewan Tinggi Islam

AZERBAIJAN

 1. Shaykh Al-Islam Allah-Shakur bin Hemmat Bashazada
  Ketua Muslim Administration of the Caucasus

BAHRAIN

 1. Syaikh Dr. Muhammad Ali Al-Sutri
  Menteri Kehakiman
 2. Dr. Farid bin Ya’qub Al-Miftah
  sekretaris Kementerian Agama

BANGLADESH

 1. Prof. Dr. Abu Al-Hasan Sadiq
  Rektor Asian University of Bangladesh

BOSNIA dan HERZEGOVINA

 1. Prof. Dr. Syaikh Mustafa Ceric
  Ketua Majlis ‘Ulama’dan Mufti Besar Bosnia dan Herzegovina
 2. Prof. Hasan Makic
  Mufti Bihac
 3. Prof. Anes Lj evakovic
  Peneliti dan Pengajar, Islamic Studies College

BRAZIL

 1. Syaikh Ali Muhmmad Abduni
  Perwakilan International Islamic Youth Club di Amerika Latin

KANADA

 1. Shaykh Faraz Rabbani
  Guru, Hanafijurisprudence, Sunnipath.com

REPUBLIK CHAD

 1. Shaykh Dr. Hussein Hasan Abkar
  Presiden, Higher Council for Islamic Affair; Imam Muslim, Chad

MESIR

 1. Prof. Dr. Mahmud Hamdi Zaqzuq
  Menteri Agama
 2. Prof. Dr. Ali Jumu’a
  Mufti Besar Mesir
 3. Prof. Dr. Ahmad Muhammad Al-Tayyib
  Rektor Universitas Al-Azhar University
 4. Prof. Dr. Kamal Abu Al-Majd
  Pemikir Islam; Mantan Menteri Informasi;
 5. Dr. Muhammad Al-Ahmadi Abu Al-Nur
  Mantan Menteri Agama Mesir; Profesor Fakultas Syariah, Yarmouk University, Jordan
 6. Prof. Dr. Fawzi Al-Zifzaf
  Ketua Masyayikh Al-Azhar; Anggota the Academy of Islamic Research
 7. Prof. Dr. Hasan Hanafi
  Peneliti dan Cendekiawan Muslim, Departemen Filsafat, Cairo University
 8. Prof. Dr. Muhammad Muhammad Al-Kahlawi
  Sekjen Perserikatan Arkeolog Islam;
  Dekan Fakultas Studi Kesejarahan Kuno, Cairo University
 9. Prof. Dr. Ayman Fuad Sayyid
  Mantan Sekjen, Dar al-Kutub Al-Misriyya
 10. Syaikh Dr. Zaghlul Najjar
  Anggota Dewan Tinggi Urusan Islam, Mesir
 11. Syaikh Moez Masood
  Dai Islam
 12. Dr. Raged al-Sirjani
 13. Dr. Muhammad Hidaya

PERANCIS

 1. Syaikh Prof. Dalil Abu Bakr
  Ketua Dewan Tinggi Urusan Agama Islam dan Dekan Masjid Paris
 2. Dr. Husayn Rais
  Direktur Urusan Budaya, Masjid Jami’ Paris

JERMAN

 1. Prof. Dr. Murad Hofmann
  Mantan Dubes Jerman untuk Maroko
 2. Syaikh Salah Al-Din Al- Ja’farawi
  Asisten Sekjen World Council for Islamic Propagation

INDIA

 1. H.E. Maulana Mahmood Madani
  Anggota Parlemen
  Sekjen Jamiat Ulema-i-Hind
 2. Ja’far Al-Sadiq Mufaddal Sayf Al-Din
  Cendikiawan Muslim
 3. Taha Sayf Al-Din
  Cendikiawan Muslim
 4. Prof. Dr. Sayyid Awsaf Ali
  Rektor Hamdard University
 5. Prof. Dr. Akhtar Al-Wasi
  Dekan College of Humanities and Languages

INDONESIA

 1. Dr. Tutty Alawiyah
  Rektor Universitas Islam Al-Syafi’iyah
 2. Rabhan Abd Al-Wahhab
  Dubes RI untuk Yordania
 3. KH Ahmad Hasyim Muzadi
  Mantan Ketua PBNU
 4. Rozy Munir
  Mantan Wakil Ketua PBNU
 5. Muhamad Iqbal Sullam
  International Conference of Islamic Scholars, Indonesia

IRAN

 1. Ayatollah Syaikh Muhammad Ali Al-Taskhiri
  Sekjen Majma Taqrib baynal Madzahib Al-Islamiyyah.
 2. Ayatollah Muhammad Waez-zadeh Al-Khorasani
  Mantan Sekjen Majma Taqrib baynal Madzahib Al-Islamiyyah
 3. Prof. Dr. Mustafa Mohaghegh Damad
  Direktur the Academy of Sciences; Jaksa; Irjen Kementerian Kehakiman
 4. Dr. Mahmoud Mohammadi Iraqi
  Ketua LSM Cultural League and Islamic Relations in the Islamic Republic of Iran
 5. Dr. Mahmoud Mar’ashi Al-Najafi
  Kepala Perpustakaan Nasional Ayatollah Mar’ashi Al-Najafi
 6. Dr. Muhammad Ali Adharshah
  Sekjen Masyarakat Persahabatan Arab-Iran
 7. Shaykh Abbas Ali Sulaymani
  Wakil Pemimpin Spiritual Iran di wilayah Timur Iran

IRAK

 1. Grand Ayatollah Shaykh Husayn Al-Mu’ayyad
  Pengelola Knowledge Forum
 2. Ayatollah Ahmad al-Bahadili
  Dai Islam
 3. Dr. Ahmad Abd Al-Ghaffur Al-Samara’i
  Ketua Diwan Waqaf Sunni

ITALIA

 1. Mr. Yahya Sergio Pallavicini
  Wakil Ketua, Islamic Religious Community of Italy (CO.RE.IS.)

YORDANIA

 1. Prof. Dr. Ghazi bin Muhammad
  Utusan Khusus Raja Abdullah II bin Al-Hussein
 2. Syaikh Izzedine Al-Khatib Al-Tamimi
  Jaksa Agung
 3. Prof. Dr. Abdul-Salam Al-Abbadi
  Mantan Menteri Agama
 4. Prof. Dr. Syaikh Ahmad Hlayyel
  Penasehat Khusus Raja Abdullah dan Imam Istana Raja
 5. Syaikh Said Al-Hijjawi
  Mufti Besar Yordania
 6. Akel Bultaji
  Penasehat Raja
 7. Prof. Dr. Khalid Touqan
  Menteri Pendidikan dan Riset
 8. Syaikh Salim Falahat
  Ketua Umum Ikhwanul Muslimin Yordania
 9. Syaikh Dr. Abd Al-Aziz Khayyat
  Mantan Menteri Agama
 10. Syaikh Nuh Al-Quda
  Mantan Mufti Angkatan Bersenjata Yordania
 11. Prof. Dr. Ishaq Al-Farhan
  Mantan Menteri Pendidikan
 12. Dr. Abd Al-Latif Arabiyyat
  Mantan Ketua DPR Yordania;
  Shaykh Abd Al-Karim Salim Sulayman Al-Khasawneh
  Mufti Besar Angkatan Bersenjata Yordania
 13. Prof. Dr. Adel Al-Toweisi
  Menteri Kebudayaan
 14. Mr.BilalAl-Tall
  Pemimpin Redaksi Koran Liwa’
 15. Dr. Rahid Sa’id Shahwan
  Fakultas Ushuluddin, Balqa Applied University

KUWAIT

 1. Prof. Dr. Abdullah Yusuf Al-Ghoneim
  Kepala Pusat Riset dan Studi Agama
 2. Dr. Adel Abdullah Al-Fallah
  Wakil Menteri Agama

LEBANON

 1. Prof. Dr. Hisham Nashabeh
  Ketua Badan Pendidikan Tinggi
 2. Prof. Dr. Sayyid Hani Fahs
  Anggota Dewan Tinggi Syiah
 3. Syaikh Abdullah al-Harari
  Ketua Tarekat Habashi
 4. Mr. Husam Mustafa Qaraqi
  Anggota Tarekat Habashi
 5. Prof. Dr. Ridwan Al-Sayyid
  Fakultas Humaniora, Lebanese University; Pemred Majalah Al-Ijtihad
 6. Syaikh Khalil Al-Mays
  Mufti Zahleh and Beqa’ bagian Barat

LIBYA

 1. Prof. Ibrahim Al-Rabu
  Sekretaris Dewan Dakwah Internasional
 2. Dr. Al-Ujaili Farhat Al-Miri
  Pengurus International Islamic Popular Leadership

MALAYSIA

 1. Dato’ Dr. Abdul Hamid Othman
  Menteri Sekretariat Negara
 2. Anwar Ibrahim
  Mantan Perdana Menteri
 3. Prof. Dr. Muhamad Hashem Kamaly
  Dekan International Institute of Islamic Thought and Civilisation
 4. Mr. Shahidan Kasem
  Menteri Negara Bagian Perlis, Malaysia
 5. Mr. Khayri Jamal Al-Din
  Wakil Ketua Bidang Kepemudaan UMNO

MALADEWA

 1. Dr. Mahmud Al-Shawqi
  Menteri Pendidikan

MAROKO

 1. Prof. Dr. Abbas Al-Jarari
  Penasehat Raja
 2. Prof. Dr. Mohammad Farouk Al-Nabhan
  Mantan Kepala DarAl-Hadits Al-Hasaniyya
 3. Prof. Dr. Ahmad Shawqi Benbin
  Direktur Perpustakaan Hasaniyya
 4. Prof. Dr. Najat Al-Marini
  Departemen Bahasa Arab, Mohammed V University

NIGERIA

 1. H.H. Prince Haji Ado Bayero
  Amir Kano
 2. Mr. Sulayman Osho
  Sekjen Konferensi Islam Afrika

KESULTANAN OMAN

 1. Shaykh Ahmad bin Hamad Al-Khalili
  Mufti Besar Kesultanan Oman
 2. Shaykh Ahmad bin Sa’ud Al-Siyabi
  Sekjen Kantor Mufti Besar

PAKISTAN

 1. Prof. Dr. Zafar Ishaq Ansari
  Direktur Umum, Pusat Riset Islam, Islamabad
 2. Dr. Reza Shah-Kazemi
  Cendikiawan Muslim
 3. Arif Kamal
  Dubes Pakistan untuk Yordania
 4. Prof. Dr. Mahmoud Ahmad Ghazi
  Rektor Islamic University, Islamabad; Mantan Menteri Agama Pakistan

PALESTINA

 1. Shaykh Dr. Ikrimah Sabri
  Mufti Besar Al-Quds dan Imam Besar Masjid Al-Aqsa
 2. Shaykh Taysir Raj ab Al-Tamimi
  Hakim Agung Palestina

PORTUGAL

 1. Mr. Abdool Magid Vakil
  Ketua LSM Banco Efisa
 2. Mr. Sohail Nakhooda
  Pemred Islamica Magazine

QATAR

 1. Prof. Dr. Shaykh Yusuf Al-Qaradawi
  Ketua Persatuan Internasional Ulama Islam
 2. Prof. Dr. Aisha Al-Mana’i
  Dekan Fakultas Hukum Islam, University of Qatar

RUSIA

 1. Shaykh Rawi Ayn Al-Din
  Ketua Urusan Muslim
 2. Prof. Dr. Said Hibatullah Kamilev
  Direktur, Moscow Institute of Islamic Civilisation
 3. Dr. Murad Murtazein
  Rektor, Islamic University, Moskow

ARAB SAUDI

 1. Dr. Abd Al-Aziz bin Uthman Al-Touaijiri
  Direktur Umum, The Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO)
 2. Syaikh al-Habib Muhammad bin Abdurrahman al-Saqqaf

SENEGAL

 1. Al-Hajj Mustafa Sisi
  Penasehat Khusus Presiden Senegal

SINGAPORA

 1. Dr. Yaqub Ibrahim
  Menteri Lingkuhan Hidup dan Urusan Muslim

AFRIKA SELATAN

 1. Shaykh Ibrahim Gabriels
  Ketua Majlis Ulama Afrika Utara South African ‘Ulama’

SUDAN

 1. Abd Al-Rahman Sawar Al-Dhahab
  Mantan Presiden Sudan
 2. Dr. Isam Ahmad Al-Bashir
  Menteri Agama

SWISS

 1. Prof. Tariq Ramadan
  Cendikiawan Muslim

SYRIA

 1. Dr. Muhammad Sa’id Ramadan Al-Buti
  Dai, Pemikir dan Penulis Islam
 2. Prof. Dr. Syaikh Wahba Mustafa Al-Zuhayli
  Ketua Departemen Fiqih, Damascus University
 3. Syaikh Dr. Ahmad Badr Hasoun
  Mufti Besar Syria

 

THAILAND

 1. Mr. Wan Muhammad Nur Matha
  Penasehat Perdana Menteri
 2. Wiboon Khusakul
  Dubes Thailand untuk Irak

TUNISIA

 1. Prof. Dr. Al-Hadi Al-Bakkoush
  Mantan Perdana Menteri Tunisia
 2. Dr. Abu Baker Al-Akhzuri
  Menteri Agama

TURKI

 1. Prof. Dr. Ekmeleddin I lis an og hi
  Sekjen Organisasi Konferensi Islam (OKI)
 2. Prof. Dr. Mualla Saljuq
  Dekan Fakultas Hukum, University of Ankara
 3. Prof. Dr. Mustafa Qag nci
  Mufti Besar Istanbul
 4. Prof. Ibrahim Kafi Donmez
  Profesor Fiqih University of Marmara

UKRAINa

 1. Shaykh Dr. Ahmad Tamim
  Mufti Ukraina

UNI EMIRAT ARAB

 1. Mr. Ali bin Al-Sayyid Abd Al-Rahman Al-Hashim
  Penasehat Menteri Agama
 2. Syaikh Muhammad Al-Banani
  Hakim Pengadilan Tinggi
 3. Dr. Abd al-Salam Muhammad Darwish al-Marzuqi
  Hakim Pengadilan Dubai

INGGRIS

 1. Syaikh Abdal Hakim Murad / Tim Winter
  Dosen, University of Cambridge
 2. Syaikh Yusuf Islam /Cat Steven
  Dai Islam dan mantan penyanyi
 3. Dr.FuadNahdi
  Pemimpin Redaksi Q-News International
 4. SamiYusuf
  Penyanyi Lagu-lagu Islam

AMERIKA SERIKAT

 1. Prof. Dr. Seyyed Hossein Nasr
  Penulis dan profesor Studi-studi Islam, George Washington University
 2. Syaikh Hamza Yusuf
  Ketua Zaytuna Institute
 3. Syaikh Faisal Abdur Rauf
  Imam Masjid Jami Kota New York
 4. Prof. Dr. Ingrid Mattson
  Profesor Studi-studi Islam, Hartford Seminary; Ketua Masyarakat Islam Amerika Utara (ISNA)

UZBEKISTAN

 1. Syaikh Muhammad Al-Sadiq Muhammad Yusuf
  Mufti Besar

YAMAN

 1. Syaikh Habib ‘Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz
  Ketua Madrasah Dar al-Mustafa, Tarim
 2. Syaikh Habib Ali Al-Jufri
  Dai Internasional

Prof. Dr. Husayn Al-Umari
Anggota UNESCO; Profesor Sejarah, Universitas San

 

Naskah ARAB RISALAH AMMAN

حول
حقيقة الإسلام ودوره في المجتمع المعاصر
عمّان- المملكة الأردنية الهاشمية
27- 29 جمادى الأولى 1426هـ/ الموافق 4-6 تموز (يوليو) 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وسلّم

]يا أيّها الناس اتقوا ربّكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة [ [النساء 1]

بيان صادر عن المؤتمر الإسلامي الدولي الذي عقد في عمّان، عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، تحت عنوان (حقيقة الإسلام ودوره في المجتمع المعاصر)، في المدة 27- 29 جمادى الأولى 1426هـ/ 4- 6 تموز (يوليو) 2005م

وفقاً لما جاء في فتوى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر المكرّم، وفتوى سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني الأكرم، وفتوى فضيلة مفتي الديار المصرية الأكرم، وفتاوى المراجع الشيعية الأكرمين (الجعفرية والزيدية)، وفتوى فضيلة المفتي العام لسلطنة عُمان الأكرم، وفتوى مجمع الفقه الإسلامي الدولي (منظمة المؤتمر الإسلامي- جدّة، المملكة العربية السعودية)، وفتوى المجلس الأعلى للشؤون الدينية التركية، وفتوى فضيلة مفتي المملكة الأردنية الهاشمية ولجنة الإفتاء الأكرمين فيها، وفتوى فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي الأكرم،

ووفقاً لما جاء في خطاب صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية في افتتاح مؤتمرنا،

ووفقاً لعلمنا الخالص لوجه الله الكريم،

ووفقاً لما قدم في مؤتمرنا هذا من بحوث ودراسات وما دار فيه من مناقشات،

فإننا، نحن الموقعين أدناه، نعرب عن توافقنا على ما يرد تالياً، وإقرارنا به:

(1) إنّ كل من يتّبع أحد المذاهب الأربعة من أهل السنّة والجماعة (الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي) والمذهب الجعفري، والمذهب الزيدي، والمذهب الإباضي، والمذهب الظاهري، فهو مسلم، ولا يجوز تكفيره. ويحرم دمه وعرضه وماله. وأيضاً، ووفقاً لما جاء في فتوى فضيلة شيخ الأزهر، لا يجوز تكفير أصحاب العقيدة الأشعريّة، ومن يمارس التصوّف الحقيقي. وكذلك لا يجوز تكفير أصحاب الفكر السلفي الصحيح.

كما لا يجـــوز تكفير أيّ فئة أخــرى مـن المسلمين تؤمــن بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وأركان الإيمان، وتحترم أركان الإسلام، ولا تنكر معلوماً من الدين بالضرورة.

(2) إنّ ما يجمع بين المذاهب أكثر بكثير ممّا بينها من الاختلاف. فأصحاب المذاهب الثمانية متفقون على المبادىء الأساسيّة للإسلام. فكلّهم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، واحداً أحداً، وبأنّ القرآن الكريم كلام الله المنزَّل، وبسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبياً ورسولاً للبشرية كافّة. وكلهم متفقون على أركان الإسلام الخمسة: الشهادتين، والصلاة، والزكاة، وصوم رمضان، وحجّ البيت، وعلى أركان الإيمان: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشرّه. واختلاف العلماء من أتباع المذاهب هو اختلاف في الفروع وليس في الأصول، وهو رحمة. وقديماً قيل: إنّ اختلاف العلماء في الرأي أمرٌ جيّد.

(3) إنّ الاعتراف بالمذاهب في الإسلام يعني الالتزام بمنهجية معينة في الفتاوى: فلا يجوز لأحد أن يتصدّى للإفتاء دون مؤهّلات شخصية معينة يحددها كل مذهب، ولا يجوز الإفتاء دون التقيّد بمنهجية المذاهب، ولا يجوز لأحد أن يدّعي الاجتهاد ويستحدث مذهباً جديداً أو يقدّم فتاوى مرفوضة تخرج المسلمين عن قواعد الشريعة وثوابتها وما استقرَّ من مذاهبها.

(4) إنّ لبّ موضوع رسالة عمّان التي صدرت في ليلة القدر المباركة من عام 1425 للهجرة وقُرئت في مسجد الهاشميين، هو الالتزام بالمذاهب وبمنهجيتها؛ فالاعتراف بالمذاهب والتأكيد على الحوار والالتقاء بينها هو الذي يضمن الاعتدال والوسطية، والتسامح والرحمة، ومحاورة الآخرين.

(5) إننا ندعو إلى نبذ الخلاف بين المسلمين وإلى توحيد كلمتهم، ومواقفهم، وإلى التأكيد على احترام بعضهم لبعض، وإلى تعزيز التضامن بين شعوبهم ودولهم، وإلى تقوية روابط الأخوّة التي تجمعهم على التحابّ في الله، وألاّ يتركوا مجالاً للفتنة وللتدخّل بينهم.

فالله سبحانه يقول:

]إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم تُرحمون [ [الحجرات 10].

والحمد لله وحده.

قائمة بأسماء السادة الموقعين في المؤتمر الإسلامي الدولي

حول
حقيقة الإسلام ودوره في المجتمع المعاصر*

جمهورية أذربيجان

سماحة شيخ الإسلام الله شكور بن همّت باشا زادة/ رئيس إدارة مسلمي القفقاز

المملكة الأردنية الهاشمية

صاحب السموّ الملكي الأمير غازي بن محمد/ المبعوث الشخصي والمستشار الخاص لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي

سماحة الشيخ عز الدين الخطيب التميمي/ مستشار جلالة الملك للشؤون الإسلامية، قاضي القضاة

معالي الأستاذ الدكتور عبد السلام العبادي/ وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

سماحة الأستاذ الدكتور أحمد هليل/ مستشار جلالة الملك/ إمام الحضرة الهاشمية

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ المفتي العام للمملكة الأردنية الهاشمية

معالي السيد عقل بلتاجي/ مستشار جلالة الملك

معالي الأستاذ الدكتور خالد طوقان/ وزير التربية والتعليم/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي

سماحة الشيخ سالم الفلاحات/ المراقب العام للإخوان المسلمين

سماحة الأستاذ الدكتور الشيخ عبد العزيز الخياط/ وزير الأوقاف سابقاً

سماحة الدكتور الشيخ نوح القضاة/ مفتي القوات المسلحة الأردنية سابقاً

معالي الأستاذ الدكتور خالد الكركي/ نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي/ رئيس جامعة جرش الأهلية

معالي الأستاذ الدكتور إسحق الفرحان/ رئيس جامعة الزرقاء الأهلية/ وزير التربية والتعليم سابقاً

معالي الأستاذ كامل الشريف/ الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة

معالي الدكتور عبد اللطيف عربيّات/ رئيس مجلس النواب سابقاً، رئيس مجلس شورى جبهة العمل الإسلامي

سماحة العميد عبد الكريم سليم سليمان الخصاونة/ المفتي العام للقوات المسلحة الأردنية

عطوفة الأستاذ الدكتور عادل الطويسي/ رئيس جامعة آل البيت

فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف غيظان/ عميد كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة البلقاء التطبيقية

فضيلة الشيخ حسن السقّاف/ مستشار سمو رئيس مجلس أمناء مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي، مدير دار الإمام النووي للنشر والتوزيع

سعادة المهندس مروان الفاعوري/ رئيس منتدى الوسطية للفكر والثقافة

سعادة السيدة نوال الفاعوري/ مربية ومفكرة إسلامية

فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الناصر أبو البصل/ عميد كلية الشريعة- جامعة اليرموك

عطوفة الأستاذ بلال التل/ رئيس تحرير صحيفة اللواء

سعادة الأستاذ الدكتور عزمي طه السيد/ كلية الدراسات الفقهية والقانونية – جامعة آل البيت

الدكتور راشد سعيد شهوان/ كلية أصول الدين – جامعة البلقاء التطبيقية

أستراليا

الشيخ سليم علوان الحسيني/ أمين عام دار الفتوى- المجلس الإسلامي الأعلى

جمهورية أفغانستان

سعادة السيد نصير أحمد نور/ سفير أفغانستان في دولة قطر

الجمهورية الألمانية

سعادة الأستاذ الدكتور مراد هوفمان/ سفير ألمانيا السابق في المملكة المغربية/ مفكر وباحث

فضيلة الشيخ صلاح الدين الجعفراوي/ الأمين العام المساعد للمجلس العالمي للدعوة الإسلامية

دولة الإمارات العربية المتحدة:

سماحة السيد علي بن السيد عبد الرحمن الهاشم/ مستشار سمو رئيس الدولة للشؤون القضائية والدينية

سماحة الشيخ محمد البناني/ القاضي بالمحكمة الاتحادية العليا- الإمارات العربية المتحدة

الدكتور عبد السلام محمد درويش المرزوقي/ قاضي في محكمة دبي.

الولايات المتحدة الأمريكية:

الأستاذ الدكتور سيّد حسين نصر/ أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة جورج واشنطن

فضيلة الشيخ حمزة يوسف/ رئيس مؤسسة الزيتونة

فضيلة الشيخ فيصل عبد الرؤوف/ إمام مسجد نيويورك

سعادة الدكتورة إنجريد ماتسون/ أستاذة الدراسات الإسلامية – كلية هارتفورد

سعادة الأستاذ الدكتور سليمان عبد الله شلايفر/ مدير مركز أدهم للصحافة والتلفزيون/ الجامعة الأمريكية – القاهرة

فضيلة الدكتور الشيخ نوح حاميم كلر/ داعية ومفكر إسلامي/ عضو مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي

سعادة السيد نهاد عوض/ مدير عام مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية

سعادة الأستاذ الدكتور جيمس موريس/ جامعة إكستر

الشيخ عبد الله أدهمي/ داعية ومفكر إسلامي

سعادة الدكتور يوسف لومبارد/ مفكر إسلامي

جمهورية إندونيسيا:

سعادة الدكتورة توتي علوية عبد الله شافعي/ رئيسة جامعة الشافعية الإسلامية

سعادة السيد ربحان عبد الوهاب/ سفير الجمهورية الإندونيسية إلى المملكة الأردنية الهاشمية

سعادة الحاج أحمد هاشم مزادي/ رئيس المجلس المركزي لجمعية نهضة العلماء

سعادة السيد محمد رازي منير/ مساعد رئيس المجلس المركزي لجمعية نهضة العلماء

سعادة السيد محمد إقبال سُلام/ المؤتمر العالمي للجامعات الإسلامية

جمهورية أوزبكستان:

سماحة الشيخ محمد الصادق محمد يوسف/ المفتي العام للجمهورية

سعادة الأستاذ يوسفوف أرتقبيك/ مفكر إسلامي

أوكرانيا

المفتي الشيخ أحمد تميم/ مفتي أوكرانيا

جمهورية إيران الإسلامية:

سماحة آية الله الشيخ محمد علي التسخيري/ الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية

سماحة آية الله محمد واعظ زادة الخراساني/ الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية (سابقاً)

سماحة الأستاذ الدكتور السيد مصطفى محقّق داماد/ مدير أكاديمية العلوم، القاضي بوزارة العدل، رئيس مؤسسة التفتيش العام

سماحة حجة الإسلام والمسلمين الدكتور محمود محمدي عراقي/ رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية

سعادة الدكتور السيد محمود مرعشي النجفي/ رئيس مكتبة آية الله العظمى مرعشي النجفي

سعادة الدكتور محمد علي آذرشب/ الأمين العام لجمعية الصداقة العربية الإيرانية

سعادة السيد مرتضى هاشم بور قادي/ المدير العام لدائرة العلاقات الدولية/ دائرة المعارف الإسلامية الكبرى

فضيلة العلامة الشيخ عباس علي سليماني/ مندوب الإمام في شرق إيران

سعادة السيد غلام رضا ميرزائي/ عضو مجلس الشورى

سعادة الدكتور محمد رضا خاتمي/ زعيم جبهة المشاركة السياسية الإصلاحية

سماحة الشيخ محمد شريعتي/ جبهة المشاركة السياسية الإصلاحية

الأستاذ ما شاء الله محمود شمس الواعظين/ كاتب وصحفي.

إيطاليا

السيد يحيى سيرجيو بالاّفيسثيني/ نائب الرئيس، التجمّع الديني الإسلامي في إيطاليا.

جمهورية الباكستان:

سعادة الأستاذ الدكتور ظفر إسحاق أنصاري/ المدير العام لمركز البحوث الإسلامية، إسلام آباد- باكستان

سماحة الدكتور رضا شاه كاظمي/ باحث ومفكر إسلامي

سعادة الأستاذ عارف كمال/ مفكر إسلامي، سفير جمهورية الباكستان إلى المملكة الأردنية الهاشمية

سماحة الأستاذ الدكتور محمود أحمد غازي/ رئيس الجامعة الإسلامية في إسلام أباد

الشيخ الدكتور محمد طاهر القادري/ مركز البحوث الإسلامية- إسلام آباد

مملكة البحرين:

سماحة الشيخ الدكتور محمد علي الستري/ وزير العدل

سعادة الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح/ وكيل وزارة الشؤون الإسلامية

جمهورية البرازيل:

فضيلة الشيخ علي محمد عبدوني/ ممثل الندوة العالمية للشباب الإسلامي في أمريكا اللاتينية والمعتمد الديني لدار الفتوى للجمهورية اللبنانية في ساوباولو

البرتغال

السيد عبد المجيد وكيل/ رئيس بانكو إفيسبا

السيد سهيل ناخودا/ رئيس تحرير مجلة إسلاميكا

جمهورية بنغلادش

سعادة الأستاذ الدكتور أبو الحسن صادق/ رئيس جامعة بنغلادش الآسيوية

البوسنة والهرسك:

فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ مصطفى تسيريتش/ رئيس العلماء والمفتي العام في البوسنة والهرسك

فضيلة الأستاذ حسن ماكيتش/ مفتي بيهاتش

سعادة الأستاذ أنس ليفاكوفيتش/ باحث ومحاضر/ كلية الدراسات الإسلامية

مملكة تايلند:

سعادة السيد وان محمد نور ماثا/ مستشار دولة رئيس الوزراء

سعادة السيد ويبون خوساكول/ سفير تايلند – بغداد

الجمهورية التركية:

معالي الأستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو/ الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي

سعادة الأستاذ الدكتور علي أوزاك/ رئس وقف دراسات العلوم الإسلامية – إستانبول

سعادة الأستاذة الدكتورة معلّى سلجوق/ عميدة كلية الشريعة – أنقرة

سعادة البروفسور الدكتور مصطفى شاغريجي/ مفتي اسطنبول وأستاذ الفلسفة الإسلامية

سعادة البروفسور إبراهيم كافي دونماز/ أستاذ الفقه الإسلامي في جامعة مرمرة

جمهورية تشاد

الشيخ الدكتور حسين حسن أبكر/ رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد

الجمهورية التونسية:

دولة الأستاذ الدكتور الهادي البكوش/ رئيس وزراء تونس سابقاً

السيد الدكتور أبو بكر الأخزوري/ وزير الشؤون الدينيّة

سعادة الأستاذ الدكتور علي الشّابي/ رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، وزير الشؤون الإسلامية سابقاً

سعادة الأستاذ الحبيب شيبوب/ كاتب ومؤرخ

سعادة الدكتور عامر الزمالي/ مستشار شؤون العالم الإسلامي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:

معالي الأستاذ الأخضر الإبراهيمي/ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة

معالي الأستاذ الدكتور بو عبد الله بن الحاج محمد آل غلام الله/ وزير الشؤون الدينية والأوقاف

معالي الدكتور مصطفى شريف/ وزير التعليم العالي وسفير الجزائر في القاهرة سابقاً

معالي الدكتور سعيد شيبان/ وزير الشؤون الدينية سابقاً

سعادة الأستاذ الدكتور عمّار الطالبي/ قسم الفلسفة – جامعة الجزائر

سعادة السيد أبو جرة سلطاني/ حركة مجتمع السلم

جنوب إفريقيا:

الشيخ إبراهيم جابرييلز/ رئيس علماء جنوب إفريقيا

جمهورية روسيا الاتحادية:

فضيلة الشيخ راوي عين الدين/ رئيس الإدارة الدينية للمسلمين

سعادة الأستاذ الدكتور سعيد هبة الله كاميليف/ مدير معهد الحضارة الإسلامية – موسكو

سعادة الدكتور مراد مرتازين/ رئيس الجامعة الإسلامية – موسكو

السيد روشان عباسوف/ مدير قسم العلاقات الخارجية لمجلس شورى المفتين لروسيا

المملكة العربية السعودية:

معالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري/ المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة

الشيخ الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف

جمهورية سنغافورة:

معالي الدكتور يعقوب إبراهيم/ وزير البيئة والموارد المائية، الوزير المكلف بالشؤون الإسلامية

جمهورية السنغال:

معالي السيد الحاج مصطفى سيسي/ المستشار الخاص لفخامة رئيس الجمهورية السنغالية

سعادة الأستاذ عبد الله باه/ رئيس اتحاد المتطوعين للتربية والثقافة الإسلامية

الجمهورية السودانية:

فخامة الرئيس عبد الرحمن سوار الذهب/ رئيس الجمهورية الأسبق

معالي الدكتور عصام أحمد البشير/ وزير الإرشاد والأوقاف

سعادة الأستاذ الدكتور عز الدين عمر موسى/ محاضر في قسم التاريخ ، جامعة الملك سعود – الرياض

الجمهورية العربية السورية:

فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي/ داعية ومفكر إسلامي

فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ وهبة مصطفى الزحيلي/ رئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه، كلية الشريعة – جامعة دمشق

سماحة الدكتور صلاح الدين أحمد كفتارو/ المدير العام لمجمع الشيخ أحمد كفتارو

سماحة الشيخ الدكتور أحمد بدر حسون/ مفتي الجمهورية العربية السورية

فضيلة الدكتور محمد توفيق سعيد البوطي/ أستاذ الفقه وأصوله- كلية الشريعة- جامعة دمشق

سويسرا

الأستاذ طارق رمضان/ مفكر إسلامي

الجمهورية العراقية

سماحة آية الله العظمى الشيخ حسين المؤيد/ المنتدى العلمي- بغداد

سماحة آية الله أحمد البهادلي/ داعية إسلامي

الدكتور أحمد عبد الغفور السامرائي/ رئيس ديوان الوقف السني

سماحة السيد عبد الصاحب الخوئي/ الأمين العام لمؤسسة الإمام الخوئي الخيرية

سماحة السيد محمد الموسوي/ الأمين العام لرابطة أهل البيت العالمية الإسلامية

سعادة الأستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري/ باحث ومؤرخ، قسم التاريخ – الجامعة الأردنية

سعادة الأستاذ الدكتور بشار عوّاد معروف/ باحث ومحقق، عضو مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي والمشرف العلمي على مشروع التفاسير فيها

سماحة الشيخ عباس علي كاشف الغطاء/ كلية الدراسات الإسلامية – جامعة الكوفة

سعادة الدكتور عبد الحميد النجدي / مفكر إسلامي

سماحة الشيخ وليد فرج الله الأسدي/ كلية الدراسات الإسلامية – جامعة الكوفة

فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد الكبيسي/ داعية ومفكر إسلامي

سعادة الأستاذ غانم جواد/ مدير الشؤون الثقافية، مؤسسة الإمام الخوئي الخيرية

سعادة السيد محمد علاوي / نائب المدير العام لرابطة أهل البيت العالمية الإسلامية

سعادة الأستاذ سعد الملاّ/ مفكر إسلامي

سعادة الدكتور مصطفى عبد الإله كمال الدين/ مفكر إسلامي

سلطنة عُمان

سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي/ المفتي العام لسلطنة عُمان

فضيلة الشيخ أحمد بن سعود السيابي/ الأمين العام بمكتب المفتي العام للسلطنة

جمهورية فرنسا

فضيلة الشيخ دليل أبو بكر/رئيس مجلس الديانة الإسلامية في فرنسا/ إمام جامع باريس

سعادة الدكتور حسين رئيس/ مدير الشؤون الثقافية لمسجد باريس

دولة فلسطين

فضيلة الشيخ الدكتور عكرمة صبري/ المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك

فضيلة الشيخ تيسير رجب التميمي/ قاضي قضاة فلسطين

دولة قطر

فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي/ مدير مركز بحوث السنة والسيرة – جامعة قطر

سعادة الأستاذة الدكتورة عائشة المناعي/ عميدة كلية الشريعة – جامعة قطر

كندا:

الشيخ فراز ربّاني/ عالم حنفي

دولة الكويت

معالي الأستاذ الدكتور عبد الله يوسف الغنيم/ رئيس مركز البحوث والدراسات الكويتية

سعادة الدكتور عادل عبد الله الفلاح/ وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

الجمهورية اللبنانية

سعادة الأستاذ الدكتور هشام نشابة/ رئيس مجلس إدارة المعاهد العليا، عميد التربية والتعليم ، جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية

فضيلة الشيخ السيد هاني فحص/ عضو المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى

الشيخ عبد الله بن محمد الهرري

السيد حسام بن مصطفى قراقرة/ رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية

سعادة الأستاذ الدكتور رضوان السيّد/ كلية الآداب – الجامعة اللبنانية، رئيس تحرير مجلة الاجتهاد

سعادة الأستاذ محمد السماك/ الأمين العام للجنة الوطنية الإسلامية المسيحية للحوار ، الأمين العام للقمة الروحية الإسلامية

سماحة القاضي الشرعي الجعفري الشيخ أسد الله الحرشي/ المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى

سماحة الشيخ خليل الميس/ مفتي زحلة والبقاع الغربي

فضيلة الشيخ عبد الأمير قبلان/ نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى

الشيخ جميل محمد الحسيني/ رئيس جمعية المشايخ الصوفية في لبنان

سعادة الأستاذ حسن فرحات/ المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

سعادة الأستاذ إبراهيم الربو/ أمين مكتب المؤتمرات/ جمعية الدعوة الإسلامية العالمية

سعادة الدكتور العجيلي فرحات الميري/ مسؤول شؤون الحوار بالقيادة الشعبية الإسلامية العالمية

جزر المالديف

معالي الدكتور محمود شوقي/ وزير التربية والتعليم

جمهورية ماليزيا

معالي فيهين فادوكا الدكتور عبد الحميد عثمان/ الوزير برئاسة الوزراء

الدكتور أنور إبراهيم/ نائب رئيس الوزراء الأسبق

سعادة الأستاذ الدكتور محمد هاشم كمالي/ عميد المعهد العالمي للفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية

معالي السيد شهيدان قاسم/ الوزير الأول لولاية برلنس- ماليزيا

سعادة السيد خيري جمال الدين/ نائب رئيس قطاع الشباب، المنظمة الوطنية المتحدة لماليزيا

الأوقاف

فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة/ مفتي جمهورية مصر العربية

فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب/ رئيس جامعة الأزهر

معالي الأستاذ الدكتور أحمد كمال أبو المجد/ مفكر إسلامي، وزير الإعلام سابقاً، محام بالنقض وخبير دولي في شؤون التحكيم

معالي الدكتور محمد الأحمدي أبو النور/ وزير الأوقاف في جمهورية مصر العربية سابقاً، والأستاذ في كلية الشريعة – جامعة اليرموك، الأردن

فضيلة الأستاذ الدكتور فوزي الزفزاف/ رئيس اللجنة الدائمة للأزهر الشريف للحوار بين الأديان السماوية، عضو مجمع البحوث الإسلامية

سعادة الأستاذ الدكتور حسن حنفي/ باحث ومفكر إسلامي، قسم الفلسفة – جامعة القاهرة، عضو مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي

سعادة الأستاذ الدكتور محمد محمد الكحلاوي/ أمين الاتحاد العام للآثاريين العرب، عميد كلية الآثار- فرع الفيوم، جامعة القاهرة

سعادة الأستاذ الدكتور أيمن فؤاد سيّد/ المدير العام لدار الكتب المصرية سابقاً

فضيلة الشيخ الدكتور زغلول النجار الأكرم/ رئيس لجنة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية- القاهرة

فضيلة الشيخ الأستاذ معز مسعود/ داعية إسلامي

الدكتور راغب السرجاني

الدكتور محمد هداية

المملكة المتحدة

الشيخ عبد الحكيم مراد/ جامعة كامبردج

فضيلة الشيخ يوسف إسلام/ داعية ومنشد إسلامي

فضيلة الدكتور عباس مهاجراني/ عضو مؤسسة الإمام الخوئي الخيرية

سعادة الدكتور فؤاد نهدي/ إعلامي إسلامي

سعادة السيد شمس فيلاني / مفكر إسلامي

سعادة الدكتور فرهد دفتري/ مفكر إسلامي

السيد سامي يوسف/ منشد إسلامي

المملكة المغربية

معالي الأستاذ الدكتور عباس الجراري/ مستشار جلالة الملك

معالي الأستاذ الدكتور عبد الهادي بوطالب/ المستشار السابق لجلالة الملك

سعادة الأستاذ الدكتور عبد الهادي التازي/ عضو أكاديمية المملكة المغربية، سفير سابق

سعادة الأستاذ الدكتور محمد فاروق النبهان/ مدير دار الحديث الحسنية سابقاً

سعادة الأستاذ الدكتور أحمد شوقي بنبين/ مدير المكتبة الحسنية

سعادة الأستاذة الدكتورة نجاة المريني/ قسم اللغة العربية – جامعة محمد الخامس

سعادة الدكتور عبدو الفيلالي الأنصاري/ مفكر إسلامي

موريشيوس

فضيلة الشيخ غلام محمد/ الرئيس والمدير العام لجمعية الهلال الأزرق

النمسا

سعادة البروفسور أنس الشقفة/ رئيس الهيئة الدينية الإسلاميّة

السيد طرفة البغاجاتي/ مبادرة مسلمي النمسا

جمهورية نيجيريا الفيدرالية

صاحب السمو الملكي الحاجي آدو باييرو/ أمير كانو

السيد سليمان أوشو/ الأمين العام للمؤتمر الإسلامي لإفريقيا

جمهورية الهند

سعادة مولانا محمود مدني/ عضو البرلمان، الأمين العام لجمعية علماء الهند، معهد ديوباند الديني

سمو الأمير جعفر الصادق مفضل سيف الدين/ مفكر إسلامي

سمو الأمير طه سيف الدين/ مفكر إسلامي

سعادة الأستاذ الدكتور سيد أوصاف علي/ رئيس جامعة هامدارد

سعادة الأستاذ الدكتور أختر الواسع/ رئيس دائرة الدراسات الإسلامية، عميد كلية الإنسانيات واللغات، مدير مركز ذاكر حسين للدراسات الإسلامية

جمهورية اليمن

سماحة الشيخ إبراهيم بن محمد الوزير/ الأمين العام لحركة التوحيد والعمل الإسلامي

الشيخ الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ/ عميد دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية

فضيلة الشيخ الحبيب علي الجفري/ داعية ومفكر إسلامي

معالي الأستاذ الدكتور حسين العمري/ عضو مجلس الشورى، عضو المجلس التنفيذي لليونسكو، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر – جامعة صنعاء

* رتبت أسماء الدول المشاركة حسب الترتيب الهجائي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top