Monday , August 26 2019
Breaking News

Category Archives: Artikel

Anak dalam Perspektif Islam

Anak adalah anugerah terindah sekaligus amanah dan titipan yang Allah swt berikan kepada orangtua. Keberadaan anak sangat dinanti-nantikan oleh orangtua sebagai penyempurna kebahagiaan dalam keluarga. Tidak jarang pasangan yang belum dikarunia anak pun akan melakukan berbagai usaha demi mendapatkan anak. ... Read More »

Nasihat Imam Ja’far Shadiq a.s tentang Amal

Suatu hari ketika bersama Imam Shadiq a.s. dalam pembahasan masalah amal, Mufadhal bin Umar berkata, “amalku begitu sedikit!   “Imam Shadiq a.s. kemudian berkata, “tenanglah! mintalah ampunan pada Allah swt. Ketahuilah bahwa amal sedikit disertai takwa itu lebih baik daripada ... Read More »

Sebab-sebab Manusia Mendapat Siksa Kubur

Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa himpitan kubur akan menimpa setiap orang. Rasulullah Muhammad Saw. ketika hendak menyemayamkan jenazah Sa’ad bin Muadz, beliau bersabda, “Tidak ada seorang pun dari seorang Mukmin yang tidak mendapatkan himpitan kubur.” (Biharul Anwar, jild 6, hal ... Read More »

Nasihat Imam Ja’far Shadiq as. Tentang Berzikir

Orang yang benar-benar mengingat Allah adalah orang yang taat kepada-Nya. Barangsiapa yang lengah mengingat-Nya, maka dia telah durhaka. Ketaatan adalah tanda petunjuk, sedangkan maksiat adalah tanda kesesatan. Pangkal keduanya adalah zikir dan lalai. Jadikanlah hatimu sebagai kiblat bagi lisanmu, jangan ... Read More »

Kisah Dua Sahabat

Alkisah, ada dua orang yang hidup bertetangga dan saling bersahabat. Seorang beragama Islam, dan seorang lagi non-Muslim. Mereka saling membantu, saling memperhatikan satu sama lain. Si lelaki Muslim adalah pria yang sangat saleh dan berilmu agama cukup tinggi. Ia sering ... Read More »

Scroll To Top