Wednesday , September 18 2019
Breaking News

Category Archives: Biografi

Biografi Singkat Imam Ali Ridha As

Ali bin Musa bin Jafar as atau lebih dikenal dengan nama Imam Ridha as adalah Imam Kedelapan mazhab Syiah Itsna Asyariyah. Ia memegang tampuk kepemimpinan selama 20 tahun, yang mana 10 tahun sezaman dengan kekhalifahan Harun al-Rasyid, 5 tahun sezaman ... Read More »

Biografi Singkat Syaikh Abbas al-Qummi

Abbas bin Muhammad Ridha al-Qummi terkenal dengan Syaikh Abbas al-Qummi adalah seorang ulama terkemuka Syiah abad 14 H. Ia adalah seorang muhaddits (ahli hadis), sejarawan dan khatib yang ulung. Kitab-kitab seperti Mafatih al-Jinan, Safinah al-Bihar dan Muntaha al-Amal adalah karangan-karangan ... Read More »

Biografi Singkat Muhammad bin Yaqub al-Kulaini

Abu Ja’far Muhammad bin Ya’qub bin Ishaq al-Kulaini al-Razi lebih dikenal dengan Tsiqat al-Islam al-Kulaini  (Wafat 328 H/940 M) adalah penulis kitab hadis paling masyhur al-Kafi dan termasuk sebagai ahli hadis paling kesohor di kalangan Syiah. Menurut pendapat sebagian ahli ... Read More »

Biografi Singkat Sayidah Khadijah binti Khuwailid

Khadijah binti Khuwailid atau yang dikenal dengan al-Kubra dan Ummul Mukminin adalah istri pertama Nabi Muhammad Saw dan ibu Sayidah Zahra sa. Ia menikah dengan Nabi Saw sebelum Bi’tsah dan wanita pertama yang beriman kepadanya. Khadijah mengeluarkan semua kekayaannya untuk ... Read More »

Biografi Singkat Ayatullah Muhammad Taqi Bahjat

Muhammad Taqi Bahjat adalah seorang marja’ taklid Hauzah Ilmiyah Qom. Di Iran ia dikenal sebagai ahli irfan, zuhud dan takwa. Keadaan irfani salat jamaah Ayatullah Bahjat dan tangisannya dalam salat sangat dikenal di kalangan masyarakat. Ia wafat di kota Qom ... Read More »

Scroll To Top