Wednesday , June 19 2019
Breaking News

Category Archives: Sejarah

Kapan Penghimpunan Alquran dalam Bentuk Kitab Dilakukan?

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa nama surat pertama Alquran adalah Fâtihatul Kitâb. Fâtihatul Kitâb berarti pendahuluan kitab. Dan suatu hadis yang dinukil dari Nabi saw. menyatakan bahwa pada masa beliau, surat ini juga dikenal dengan nama ini. Dari sini, titik ... Read More »

21 Ramadan, Hari Syahadah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib as

Imam Ali as pada waktu sahur 19 Ramadhan tahun 40 H disaat sedang sujud di Masjid Kufah terkena sabetan pedang Ibnu Muljam Muradi, dan dua hari berikutnya pada 21 Ramadhan menemui kesyahidannya dan dikuburkan dengan sembunyi.[1] Terpukulnya Imam Ali bin ... Read More »

19 Ramadan, Pembunuhan Imam Ali oleh Pedang Beracun Ibnu Muljam

Imam Ali bin Abi Thalib as, khalifah keempat Kekhalifahan Rasyidin dan Imam Syiah pertama, dibunuh oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam pada tanggal 26 Januari 661 di Masjid Agung Kufah. 19 Ramadan, pagi hari ketika memimpin salat subuh, Abdurrahman ... Read More »

Biografi Singkat Sayidah Khadijah binti Khuwailid

Khadijah binti Khuwailid atau yang dikenal dengan al-Kubra dan Ummul Mukminin adalah istri pertama Nabi Muhammad Saw dan ibu Sayidah Zahra sa. Ia menikah dengan Nabi Saw sebelum Bi’tsah dan wanita pertama yang beriman kepadanya. Khadijah mengeluarkan semua kekayaannya untuk ... Read More »

Hikmah Diwajibkannya Puasa Menurut Para Imam Ahlulbait

Firman Allah: Rasulullah saw bersabda: “Apabila berbuka puasa beliau saw berdoa, Ya Allah! Kami berpuasa hanya demi Engkau dan dengan rizki-Mu kami berbuka, maka terimalah puasa kami, hilanglah kehausan, basahlah tenggorokan dan tetapkanlah pahala”. (Al-Kâfi, 4/95/1) “Lakukanlah puasa karena dapat ... Read More »

Scroll To Top