Tuesday , April 7 2020
Breaking News
Ayat-ayat Doa dalam Alquran

Ayat-ayat Doa dalam Alquran

Berikut kami kumpulkan doa-doa yang termaktub dalam Alquran al-Karim. Semoga menjadi kado yang indah bagi kita semua.

Ya Tuhan kami, tuangkan kesabaran atas diri kami, kokohkan pendirian dan berikan pertolongan pada kami dalam menghadapi orang-orang kafir: (AI-Baqarah :250)

Ya Allah, jangan pikulkan apa-apa yang tak sanggup kami pikul. Berikan ampunan dan rahmati kami. Duhai Pelindung; tolongl kami menghadapi kaum kafir. (Al-Baqarah : 286)

Ya Allah, jangan Kau condongkan hati ini pada kesesatan sesudah diberi petunJuk, karuniai kami rahmat dari sisiMu; sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. (Ali Imran : 8)

Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan; teguhkan pendirian kami, dan tolonglah kami menghadapi kaum kafir. (Ali Imran : 147)

Ya Tuhan kami ampuni dosa-dosa kami dan hapuskan kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti (Ali Imran : 193)

Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni dan memberi rahmat kepada kami, pastilah kami termasuk orang-orang merugi. (aI-A’raf : 23)

Ya Allah, jangan Engkau tempatkan kami bersama orang-orang lalim. (aI-A’raf :47)

Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan haq (adil) dan Engkau sebaik-baik Pemberi keputusan. (aI-A’raf : 89)

Ya Tuhan kami, limpahkan kesabaran dan ketabahan kepada kami dan wafatkan kami seperti mereka yang berserah diri (kepada-Mu) (aI-A’raf : 126]

Ya Allah; jangan Engkau jadikan kami sasaran fitnah kaum yang lalim; dan selamatkan kami dengan rahmatMu dari (tipu daya) orang-orang kafir. (Yunus : 85-86)

Ya Tuhan kami, berikan rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempumakan bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini). (aI-Kahfi :10)

Ya Allah, anugerahkan kepada istri-istri dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan karuniakan kepada kami sebagai pemimpin orang-oranng yang bertakwa. (aI-Furqan :74)

Ya Allah, ampunilah kami dan saudara kami yang telah beriman lebih dahulu: jangan Kau biarkan pikiran dan hati kami mendengki orang-orang beriman. Ya Allah, Engkau Maha Penyantun lagi Penyayang. (aI-Hasyr :10)

Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. (aI-Mumtahanah :4)

Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya kami dan ampuni kami; sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. (at-Tahrim :8).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top