Sunday , June 7 2020
Breaking News
Buah Membaca Basmalah

Buah Membaca Basmalah

Rasulullah Muhammad Saw. bersabda: “Siapa saja yang dengan yakin membaca ‘bismillahirrahmanirrahiim’, gunung-gunung akan bertasbih bersamanya walaupun dia tidak mendengar tasbih mereka.” (Ad-Durul Mantsur, jild 1, hal 26)

Selanjutya dinukil dari kitab Ad-Da’waat (hal 52) Nabi Saw. bersabda:

لا يُرَدُّ دُعَاءٌ اَوَّلُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

“Tidak akan tertolak doa yang diawali dengan membaca bsimillahirrahmaanirrahiim.

Dengan membaca basmalah (bismillahirrahmanirrahiim), setiap hembusan nafas kita bahkan dalam tidur pun dihitung bertasbih dan mendapat keberkahan.

Nabi Saw. bersabda, “Barang siapa yang membaca basmalah ketika hendak tidur, Allah Swt. memerintahkan para malaikat untuk mencatat kebaikan pada setiap hembusan nafasnya.” (Jaami’ul Akhbar, hal 42)

Imam Ali as berkata, “Jika seseorang membaca basmalah ketika hendak membaca sesuatu atau melakukan sebuah pekerjaan, maka akan diberikan keberkahan di setiap pekerjaannya.” (Tafsir al-Imam Askari, hal 25)

Ada kalanya seseorang sudah membaca basmalah dalam doa akan tetapi apa yang diharapkannya tak kunjung terkabul atau bahkan tertolak. Yang juga perlu diperhatikan adalah adanya faktor-faktor lain penghambat doa itu sendiri. Seperti diutarakan dalam kutipan Do’a Kumayl yang diajarkan Imam Ali kepada murid sekaligus sahabat setianya bernama Kumayl bin Ziyad: “Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang menahan doa”

Semoga Allah Swt. selalu memberikan kita taufik untuk senantiasa membaca basmalah dalam setiap perkara kita. (Sutia/MZ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top