Sunday , June 7 2020
Breaking News
Hidup Sederhana Nabi saw

Hidup Sederhana Nabi saw

Kehidupan beliau amat sederhana dan tidak jorok. Rumah beliau kecil dan terbuat dari tanah liat. Alas rumahnya hanya sepotong keset. Makanan sehari-hari beliau terdiri dari roti gandum dan kurma. Seringkali beliau tidak mendapatkan roti dan kurma. Sehari atau lebih beliau berpuasa. Mengenakan pakaian sederhana dan menambal sandalnya sendiri.

Tetapi kesederhanaan hidup beliau ini tidak disebabkan oleh kemiskinan dan kepapaan karena beliau mampu bekerja. Di bawah kekuasaan beliau harta benda dan kunci Baitulmal. Dengan hidup sederhana, beliau ingin hidup berdampingan dengan kaum Muslim awal yang umumnya fukara dan berupaya membantu mereka. Nabi saw adalah pemimpin umat. Beliau menjauhi perhiasan-perhiasan kehidupan, agar mudah menanggung kesulitan-kesulitan orang lain. Beliau membagi harta benda dan isi Baitulmal kepada muslimin. Tidak pernah bagian beliau dan keluarga beliau lebih banyak dari orang lain. Bahkan bagian beliau diberikan kepada orang-orang yang memerlukan.

Ibn Abbas berkata, ”Suatu hari Umar menemui Nabi saw. Dilihatnya beliau duduk di atas keset yang meninggalkan bekas di pinggangnya. Ia berkata, ’Seandainya Anda sediakan karpet untuk diri Anda, wahai Rasulullah!’

Beliau berkata, ’Apa urusanku dengan dunia? Perumpamaan (hubungan)-ku dengan dunia adalah sepeti musafir yang berjalan kepanasan di siang hari. Lalu duduk bernaung di bawah pohon untuk istirahat sejenak. Kemudian berjalan lagi sehingga ia meninggalkan tempat bernaungnya itu,’”(1)

Aisyah berkata, ”Terkadang sebulan dilalui oleh keluarga Muhammad dalam keadaan dapur tidak menyala. Makanan mereka cuma kurma dan air. Kecuali ada orang yang mengantarkan daging yang telah dimasak untuk mereka.” (2)

Baca juga: 110 Masalah Akidah: Apakah Agama Nabi Muhammad SAW Sebelum Diutus Sebagai Nabi?

Ibn Abbas berkata, ”Terkadang beberapa hari berlalu bagi Nabi dan keluarganya dalam keadaan tidak memiliki makanan dan mereka tidur dalam keadaan lapar.”(3)

Aisyah berkata, “Nabi saw meninggal dunia dalam keadaan keluarganya selama tiga hari berturut-turut tidak makan roti gandum yang cukup.” (4)

Dalam kitab ’Uyun al-Atsar diterangkan, ”Rasulullah saw meninggal dunia ketika perisainya ada di tangan seorang Yahudi sebagai jaminan untuk menutupi pengeluaran keluarga beliau.”(5)

Artikel Sebelumnya: Akhlak Nabi Dalam Keluarga

  1. Makarim al-Akhlaq, juz 1, hal., 25.
  2. Al-Bidayah wa an-Nihayah, juz 6, hal., 58
  3. Uyun al-Atsar, juz 2, hal., 335
  4. Al-Bidayah wa an-Nihayah, juz 6, hal., 57
  5. Uyun al-Atsar, juz 2, hal., 335

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top