Friday , February 28 2020
Breaking News
Kabar Gembira bagi Petani

Kabar Gembira bagi Petani

Rasulullah saw, bersabda, “Siapa saja yang menanam tanaman, maka dicatatkan baginya pahala sebanyak buah yang dihasilkan tanaman itu.”

Rasulullah saw bersabda, “Setiap Muslim yang menanam tetumbuhan, lalu seseorang memakan darinya, atau burung, atau binatang (lainnya), maka semua itu menjadi sedekah baginya.”

Imam Ja’far Shadiq a.s berkata, “Para petani adalah perbendaharaan manusia. Mereka menanam yang baik, yang dikeluarkan Allah Azza Wajalla. Mereka itu kelak di Hari Kiamat termasuk orang-orang yang paling baik kedudukannya dan paling dekat (kepada Allah), dan mereka akan diseru dengan panggilan ‘orang-orang yang diberkahi’ (al-mubarakin).”

(Ensiklopedia Mizanul Hikmah)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top