Monday , July 6 2020
Breaking News
Keagungan Fatimah Az-Zahra as

Keagungan Fatimah Az-Zahra as

Diriwayatkan dari Ammarah; “Aku bertanya kepada Abu Abdillah as tentang Fatimah, megapa dia dinamai ‘Az-Zahra’? Abu Abdillah (Imam Ja’far Shadiq) a.s. menjawab, “sebab, Fatimah a.s. jika berdiri di mihrabnya, maka cahaya bersinar menerangi penduduk langit, sebagaimana cahaya bintang bersinar menerangi penduduk bumi.”

(Mizanul Hikmah, jil.1, hal.134, hadis No.411)

Ahlulbait Indonesia 105Rasulullah Saw. Bersabda: “Adapun putriku Fathimah, dia adalah penghulu wanita sejagad, baik dari kalangan orang-orang yang terdahulu maupun orang-orang yang kemudian.”

(Mizanul Hikmah, jil.1, hal.135, hadis No.416; Kanz al-Ummul, hadis 37725)

Ahlulbait Indonesia 111

Rasulullah Saw. bersabda: “Putriku Fathimah adalah penghulu wanita semesta alam.”

(Mizanul Hikmah, jil.1, hal. 135, hadis No.414)

Ahlulbait Indonesia 112

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top