Sunday , April 5 2020
Breaking News
Penjelmaan Amal Perbuatan Dunia di Akhirat

Penjelmaan Amal Perbuatan Dunia di Akhirat

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula. (QS al-Zalzalah 7-8)

Pada Hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan di hadapkan (di mukanya), begitu (juga) kejahatan yang telah dikerjakannya; ingin kalau kiranya antara dia dengan Hari itu ada masa yang jauh; dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksa-Nya. Dan Allah sangat Penyayang kepada hamba-hamba-Nya. (QS Ali Imran 30)

Rasulullah saw, “Sesungguhnya, seorang mukmin apabila keluar dari kuburannya maka amal perbuatannya akan membentuk dengan bentuk yang lain, dan berkata kepadanya, “Siapakah engkau, demi Allah, sesungguhnya aku melihatmu sebagai seseorang yang benar?!” Maka ia berkata kepadanya, “Aku adalah amal perbuatanmu,” maka ia akan menjadi cahaya baginya dan memandunya ke surga. Dan sesungguhnya orang kafir apabila keluar dari kuburannya, maka amal perbuatannya akan membentuk dengan bentuk yang buruk dan membawa kabar yang buruk, kemudian dia berkata kepadanya, “Siapa kamu, demi Allah, sesungguhnya aku pasti akan melihatmu seorang yang buruk?” Lantas ia berkata, “Aku adalah amalanmu,” maka ia pun pergi darinya sampai dia masuk neraka. (Kanz al-Umal, hadis ke-38963)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top