Saturday , June 6 2020
Breaking News
Sayyidina Husain dalam Teks Klasik Melayu [bag 3]

Sayyidina Husain dalam Teks Klasik Melayu [bag 3]

Sosok Sayyidina Husein

Sebagai sebuah hikayat dengan ajaran Syiah, Hikayat Hasan Husein Tatkala Kanak-Kanak, menonjolkan Sayyidina Husein sebagai cinta Rasulullah yang ditampilkan sebagai “buah hati sibiran tulang”. Kutipan berikut menunjukkan kedekatan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husein dengan kakek mereka, Nabi Muhammad: Setelah itu maka Jibril pun kembali ke hadirat Allah ta’ala menyembahkan sabda Rasulullah. Maka firman Allah pun menyuruh Jibril mengambil pakaian dua helai dari dalam surga. Sehelai bernama kain sundustin istibraq. Sehelai bernama kain gendam. Barang siapa memperoleh warna yang hijau maka akan mati minum racun. Barangsiapa memperoleh pakaian yang merah akan mati dibunuh hulubalang Raja Yazid. Itulah kain yang dianugerahkan kepada kekasihku, supaya tahu ia akan kematian cucunya Hasan dan Husein.

pembahasan sebelumnya Sayyidina Husain dalam Teks Klasik Melayu [bag 2]

Jibril pun turun kembali kepada Rasulullah. Rasulullah pun masygul seketika mendengar Jibril menyampaikan kematian Hasan Ali dan Husein. Maka Rasulullah berkata, “Jibril, apakah aku akan melihat cucuku Hasan Ali dan Husein?” Jibril menjawab, “Ya Rasulullah, kematian cucu tuan akan terjadi sepeninggal tuan. Abu Bakar pun tiada lagi, Umar bin Khattab dan asmanya pun tiada lagi. Ibunya Fatimah pun tiada lagi, ia mati sepeninggal tuan, hanya ada saudaranya anak tuan baginda Ali bin Abu Thalib dalam negeri Banur Banir anak Putri Hanafiyah itulah saudara Hasan Ali dan Husein.”

Setelah itu Rasulullah memberikan pakaian kepada Hasan Ali dan Husein. Maka kata Rasulullah, ”Hai cucuku nanda berdua, inilah pakaian yang sangat engkau kehendaki, ambil olehmu menurut kehendakmu.” Maka baginda Amir Hasan pun mengambil baju yang berwarna hijau. Maka baginda Amir Husein pun mengambil baju berwarna merah. Rasulullah pun tahu bahwa kematian cucunya Hasan karena diracun orang dan Husein mati dibunuh oleh Raja Yazid celaka.

Selain itu, hikayat ini juga memaparkan ratapan, pembacaan musibah, ma’tam panjang Sayyidah Fatimah az-Zahra: Setelah itu terdengar oleh tuan Fatimah kata junjungan Rasulullah kepada anaknya, Fatimah pun menangis, demikian bunyi tangisnya, “Ahmad Muhammad alaminullah, cahaya mataku Fatimah, cahaya mas junjunganku, cahaya mata tuan Fatimah, cahaya mata tuan Hadijah, cahaya mata pengikut Mekah dan Madinah bapaknya tuan Fatimah nenek anda Hasan Ali dan Husein, saudara Muhammad Hanafiyah, maulah melihat seketika payung panji Madinah, junjungan Mekah Madinah, junjungan payung panji alam Madinah, tiang suluh ka’bah Allah yang mulia bagi Mekah Madinah.

Tidak dinyana tidak disangka tuan di atas akan binasa, buah hati pengarang jantung, junjungan Hasan Ali dan Husein. Marilah melihat tuan kandung, buah hati sibiran tulang, buah iga cahaya biji mataku, buah hatiku, cahaya suratan sibiran tulang, pergantungan hati junjunganku pengikut alam Mekah Madinah. Hilang siapa kan mencari tuan kandung Hasan Ali dan Husein. Hati rusuh tidak melihat apakah dia untung baik atau mati sepeninggalanku. Sudah untung sudah suratan anakku mati tidak… junjungan Hasan Ali dan Husein sensara bunda Ali di Madinah dari anak cucu Rasulullah, ia anak tuan Baginda Ali, cucu tuan Hadijah, anak Tuan Fatimah, junjungan Hasan Ali dan Husein Ahmad Muhammad Rasulullah, buah hati cucu tuan junjunganku Ahmad Muhammad Rasulullah, buah hati tuan bapak baginda Rasulullah, buah hati tuan Fatimah, Mekah Madinah bapak kandung tuan.

Fatimah, junjungan Hasan Ali dan Husein, Ahmad Muhammad Rasulullah buah hati junjunganku. Ahmad Muhammad Rasulullah, buah hati cucu tuan junjunganku Ahmad Muhammad Rasulullah, buah hati tuan bapak baginda Rasulullah, buah hati tuan Fatimah, Mekah Madinah bapak kandung tuan Fatimah, junjungan Hasan, Ali dan Husein nenek Ahmad Muhammad Rasulullah, buah hati junjunganku. Ahmad Muhammad Rasulullah, buah hati tuan baginda Rasulullah, buah hati tuanku Hadijah. Ahmad Muhammad Rasulullah pergantungan nyawa badanku, Ahmad Muhammad Rasulullah pergantung isi Mekah Madinah, tidak disabda tidak disangka akam mati buah hati pengarang jantung tiada bapak wa bunda, tiada bunda sedangkan bercerai buah hati.

Sebab apa sibiran tulangku, buah hati, sibiran tulangkui, nyawa badanku, cahaya matakulah rusuh nasib, hilanglah rasa buah bicaraku junjunganku Ahmad Muhammad Rasulullah tiang mahligai Mekah Madinah Ahmad Muhammad Rasulullah habib Allah suluh bidang Ka’abah Allah, luluh rasa hatiku hancur rasa tulang benaku mendengar kata junjunganku, ya Hasan ke mana berkata dayang palingan kain baju tuan Hadijah, pakaian tuan Fatimah permata intan kami taruhan tuan Hadijah, kandungan tuan… sibiran mata intan Ummi Salamah, cahaya mata tuan baginda Ali, buah hati Rasulullah, sibiran tuan Hadijah, nyawa badan tuan Fatimah, tingkat pangku hilang tidak kepada hancurlah kulit pemalut tulangku mendengar binasa tidak sangkaan menaruh syak tidak disangkakan, memanggil sudahlah untuk suratan.

Anak mati sepeninggalan aku, sudah untung sudah suratan tidak disangkal ajal datang memanggil, siapa dapat memahami,bukan hamba hiba akan nama bukan hamba rusuh akan hilang, junjungan Hasan Ali dan Husein, hidup tiada akan kekal, isi rumahnya ia akan tinggal, kami berjalan antarkan gusar, itulah pula hamba hibaukan. Setelah itu Fatimah menyuruh memanggil anaknya Muhammah Ali Hanafi ayah. Maka baginda Ali membawa anaknya Muhammah Ali Hanafi yah kepada rumah Fatimah az-Zahra. Maka Fatimah memangku anaknya Muhammah Ali Hanafiyah, kekasih daripada Hasan Ali dan Husein yang tiada diceraikannya daripada siang jua malam, tiada diberatnya kembali lagi.

Hikayat ini turut menampilkan “perpisahan penuh duka” Sayyidina Husein dengan kakaknya Sayyidina Hasan. Kutipan berikut menceritakan rencana Yazid untuk membunuh Sayyidina Husein di Karbala: Setelah itu maka bebanlah pada tanah perkuburan. Maka dihentikan orang jenazah, hendak dimasukkan ke dalan kubur. Maka menangislah Baginda Amir Husein, ”Yaa Allah wa Muhammad wali Nur Muhammad Maulana Gulam Muammad Taju I alamin Nur Muhammad, Saidul Alam.” Maka didengar oleh segala perempuan, Maka menangislah segala perempuan daripada sepanjang jalan serta Putri Syahriban demikian Nur al- Husein bernama tuan baginda Amir Hasan anak cucu Rasulullah, ya tuan Fatimah Zainab katakan jua nan racun junjungan kita, supaya putus hati kita baginda amir Husein.

Kepadanya ya tuan Syahriban beratlah Putri Zainab serta Putri Syahriban. Adapun junjungan mati di racun Laila Majanah orang yang celaka di upah Yazid. Setelah itu maka lama antaranya, maka berbicaralah pula raja hendak membunuh baginda Amir Husein, maka dikumpul segala rakyatnya, maka berkatalah ia, Aku hendak bicarakan kematian baginda Amir Husein.” Maka berkata pula satu orang pandai bicara demikian katanya,” Adapun bicara hamba membunuhlah baginda Amir Husein. Kita bawa dia berjalan-jalan ke dalam hutan Kabila. Bermula lagi kutika maka kita tikam dengan senjata niscaya matilah ia.

Sementara itu, Hikayat Hasan Dan Husein akan Mati menunjukkan keleluasaan orang Melayu melaknat Yazid selaku pembunuh Sayyidina Husein. Petikan di bawah menyebutkan Yazid sebagai “celaka”: Maka terdengar oleh Fatimah pun, bertandang sembah kepada Rasulullah demikian bunyi katanya: Ya junjunganku, berapalah maka tuan namakan junjungan serta nama suami hamba. Itulah gerang cucu yang kekasih, junjungan,” maka Fatimah pun masgul dari hati tiada suka. Setelah dilihat oleh Rasulullah pun bertandangkan sembang kepada Fatimah serta isi rumahnya mengabarkan kematian cucunya Hasan Ali dan Husein demikian bunyi katanya Fatimah dua hari.” Tetapi engkau aku lihat tiada suka dari hatimu Ali aku namai Muhammad Ali Hanafi ayah, tiadalah engkau tahu itulah anak kekasihku,tiadalah tahu akan mati anakmu Hasan Ali dan Husein mati dari racun. Hasan mati dibunuh hulubalang Yazid celaka.”

Hikayat Tabut juga menekankan pentingnya mengenang tragedi Karbala. Tiga kutipan di bawah ini ditampilkan untuk menunjukkan bagaimana peristiwa Karbala diperingati, berikut perarakan tabut danpanjatan: Maka kata Jibril, “Amir Husein ini, sepeninggalan Rasulullah, dianya mati terbunuh oleh kaum Yazid di padang Karbala.” Dan menjawab istri Rasulullah bernama Umi Salamah, “Apa kenyataannya oleh kami esok hari?” Maka Jibril pergi mengambil satu genggam tanah di padang Karbala. Maka dikasihnya kepada Umi Salamah. Dan kata Jibril, “Simpan ini tanah baik-baik di dalam surahi kaca dan hendaklah diperiksa tanah saban tahun, pada tiap-tiap satu hari bulanMuharram. Dan jika tanah menjadi darah, maka hampirlah mautnya Amir Husein ini.”Dan itulah artinya orangmembuat tanah itu. Pada hari empat menjelang limaal-Muharram, orang membuat tabut itu mangambil batang pisang dan mendudukan panja namanya. Artinya hari empat menjelang lima itu hari, tatkala Amir Husein dengan istrinya bernama Sahari Banun anak Raja Kasri. Pada malam kedelapannya orang-orang membuat tabut, mengarak jari-jari namanya. Artinya orang dari negeri Kufah akan menyongsong Amir Husein di Sungai Kertas.

Hikayat Tabut ini juga mengajarkan kedudukan Sayyidina Husein yang istimewa di sisi Allah di mana syafaat beliau sangat penting untuk mendapat pengampunan Allah: Maka terdengar oleh Ja’far ibnu Muhammad tadi bunyi suara demikian itu. Maka lalu diperiksanya, “Hai hamba Allah nama Nastal, mengapakah engkau dan apakah dosa engkau sudah perbuat?”Maka jawab Nastal, “Tatkala Umar bin Khattab Syahid dan Abdullah Zaid dan Simarlajib sudah membunuh Amir Husein. Maka segala orang-orang Raja Yazid bersuka-sukaan makan dan minum. Pada tengah malam dianya sudah tidur semuanya, maka hamba hendak mengambil mustika di dalam pinggang Amir Husein. Pikiran hamba, jikalau hamba ambil manikam itu, barangkali sampai di anak cucu-cucu aku memakannya tidak habis. Maka hamba pegang pinggang Amir Husein, lantas mayat Husein menampar mukaku. Itulah sebabnya menjadi hitam serta dipegang tanganku, lantas aku potong tangannya yang kanan. Dan kau pegang juga pinggang Amir Husein dan dipegangnya juga tangan aku, lantas aku jatuh pingsan. Itulah sebabnya aku minta ampun dengan bersungguh-sungguh ini.”Maka Jawab Ja’far ibnu Muhammad, “Hai Nastal, tiada kau mendapat ampun daripada Allah, melainkan apa yang engkau lihat di dalam pingsan itu perbuatlah olehmu. Mudah-mudahan engkau mendapat ampun dari Amir Husein.” Dan itulah sebab orang membuat tabut.

Menurut Jumsari Yusuf, Aisyah Ibrahim, Nikmah A. Soenardjo dan Hani’ah (1984: 19) upacara tabut amat berakar di Nusantara dan “berfungsi memperingati kematian Hasan dan Husein sebagai tanda bakti kepada mereka dari penganut Syiah”. Mereka turut menyinggung kecenderungan orang Melayu untuk menghindari majelis perkawinan di bulan Muharram. Jelas sekali bahwa sosok Sayyidina Husein dalamketiga hikayat di atas berhubungan dengan ajaran Syiah. Bahkan ketiga hikayat ini menampilkan peristiwa Karbala dan sosok Sayyidina Husein sebagai cucunda Rasulullah yang sangat bermakna bagi umat Islam.

Kesimpulan

Artikel ini berusaha membuktikan kedudukan Hikayat Hasan Husein Tatkala Kanak-Kanak, Hikayat Hasan Husein Tatkala Akan Mati dan Hikayat Tabut sebagai tiga hikayat dengan ajaran Syiah yang sangat kental dan berakar di kalangan orang Melayu. Ketiga hikayat ini, yang sejajar dengan Hikayat Muhammad Hanafiyah, memperkuat tanggapan bahwa perkabungan dan dedikasi untuk Sayyidina Husein dalam masyarakat Melayu bukanlah sesuatu yang asing.

Tanggapan ini menjadi lebih kuat dengan kenyataan bahwa salah satu peranan besar produk sastra klasik adalah untuk mendidik dan bersifat didaktik. Tidak mustahil juga hikayat-hikayat dengan ajaran Syiah ini merupakan suatu manifestasi pegangan dan petunjuk penting tentang madzhab dan pemikiran awal umat Islam di Nusantara. Sukar untuk menafikan bahwa masyarakat Melayu, seperti umat Islam di wilayah lain juga, sangat dekat dengan sosok Sayyidina Husein selaku panutan, teladan, pedoman, dan model yang menyebabkan citra Sayyidina Husein sangat utuh serta tercermin dalam hikayat sebagai sebuah produk budaya.

Disadur dari artikel karya Mohd Faizal Bin Musa dalam buku Sejarah dan Kebudayaan Syiah di Asia Tenggara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top