Wednesday , October 23 2019
Breaking News
Sebab Berubahnya Takdir Manusia

Sebab Berubahnya Takdir Manusia

Allah Swt berfirman: “Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan Mengubah suatu nikmat yang telah diberikan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. al-Anfal: 53).

Dalam banyak hadis dikatakan, faktor-faktor seperti zalim dan dosa termasuk sebab yang dapat mengubah nikmat Allah. Sebaliknya, bertobat dari dosa, kembali dari penyimpangan dan berjalan di jalur yang benar, termasuk faktor yang menyebabkan mengalirnya berbagai macam nikmat Allah Swt. [Tafsir Nur al-Tsaqalain; tafsir aI-Furqan]

Dosa dan perbuatan zalim akan menjauhkan manusia dari kelayakan memperoleh kasih sayang Allah. Sebagaimana yang diisyaratkan Imam Ali as dalam khotbah qashi‘ah. Dalam doa Kumail kita juga membaca, Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang meruntuhkan penjagaan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang mendatangkan bencana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang merusak karunia.

Dalam surat Imam Ali as kepada Malik Asytar dikatakan, ”Tidak ada yang dapat merusak karunia Ilahi melebihi perbuatan zalim. Allah mendengar teriakan orang yang teraniaya dan membidik orang-orang yang zalim.” [Nahj aI-Balaghah, surat ke-53]

Imam Jafar Shadiq as berkata, “Berlindunglah kepada Allah dari berbagai kesulitan siang dan malam yang membawamu kepada perbuatan dosa.” [Tafsir Itsna “Asyar; al-Kafi, jil.2 hal.269]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top