Thursday , June 4 2020
Breaking News

Tag Archives: Imam Sajjad

Sejarah Kehidupan Imam Ali Zainal Abidin bin Husain a.s

Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib a.s yang terkenal dengan sebutan Imam Sajjad dan Zainal Abidin adalah Imam Keempat Syiah (38-94 H/658-714). Ia menjadi imam selama 34 tahun. Ia hadir pada Peristiwa Karbala dan peristiwa-peritiwa lain yang terjadi pada masa hidupnya, antara lain Peristiwa Harrah, Kebangkitan Thawwabin (orang-orang yang ... Read More »

Sekelumit Keutamaan Sya’ban

Keutamaan Bulan Sya'ban

Rasulullah saw. bersabda, “Sya’ban adalah bulanku. Barangsiapa berpuasa sehari saja di bulanku ini, ia berhak mendapatkan surga.” Sudah banyak memang, yang membahas tentang bulan Sya’ban. Bahkan, bagi sebagian orang mungkin sudah merasa cukup tahu tentang apa itu bulan Sya’ban. Beberapa riwayat ... Read More »

Scroll To Top