Monday , June 1 2020
Breaking News

Tag Archives: Imam Syiah

Sejarah Kehidupan Imam Ali Zainal Abidin bin Husain a.s

Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib a.s yang terkenal dengan sebutan Imam Sajjad dan Zainal Abidin adalah Imam Keempat Syiah (38-94 H/658-714). Ia menjadi imam selama 34 tahun. Ia hadir pada Peristiwa Karbala dan peristiwa-peritiwa lain yang terjadi pada masa hidupnya, antara lain Peristiwa Harrah, Kebangkitan Thawwabin (orang-orang yang ... Read More »

Imam Mahdi af dan Masyarakat Ideal

Berbagai hadis dan riwayat menyebutkan bahwa masyarakat ideal di masa Imam Mahdi af menjadi sarana kedewasaan dan kesejahteraan materi. Tak diragukan lagi, ketika hubungan antarmanusia berlandaskan pada keadilan dan kemuliaan, berbagai kenikmatan dan anugerah ilahi akan melimpah di tengah masyarakat ... Read More »

Jejak Ahlulbait Masa Majapahit

Ahlulbait adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah Nusantara. Berbagai peninggalan budaya, bahkan artefak-artefak sejarah kerajaan-kerajaan Islam menunjukkan hal ini.Dalam diskusi Sejarah Ahlulbait Indonesia berdasarkan buku, “Kesultanan Majapahit” yang diadakan Shadra Institute, Rabu (1/7), sejarawan dan budayawan Jawa, Ki Herman Sinung ... Read More »

Scroll To Top