Thursday , April 9 2020
Breaking News

Tag Archives: keadilan sahabat

Fakta Sejarah dan Keadilan Sahabat

Dua uraian sumber hukum terpenting agama Islam, telah kita jelajahi dalam membaca kembali sahabat. Sekarang marilah kita journey ke petak-petak sejarah sahabat Nabi setelah beliau wafat. (1) Kita ambil dari Al-Thabari, Malik bin Nuwairah bin Hamzah Al-Ya’rubi sudah Islam dan saudaranya, ... Read More »

Sahabat Nabi Saw di Hadapan Hukum Akal dan Sejarah

Siapakah Sahabat Nabi? Al-Ashhâb, Al-Shahâbah, Shahaba, Yashhubu, Shuhbatan, Shahâbatan, Shâhibun, artinya: teman bergaul, sahabat, teman duduk, penolong pengikut. Al-Shâhib artinya kawan bergaul, pemberi kritik, teman duduk, pengikut, teman atau orang yang melakukan atau menjaga sesuatu. Kata ini juga bisa diartikan ... Read More »

Kritik Alquran Terhadap Beberapa Sahabat Nabi Saw

    Maksud dari ayat di atas adalah ketika pada masa Rasulullah Saw pernah terjadi orang-orang yang menunggu-nunggu waktu makan Rasulullah Saw, lalu turun ayat ini melarang masuk rumah Rasulullah untuk makan sambil menunggu-nunggu waktu makannya Rasulullah. Diriwayatkan oleh Bukhari ... Read More »

Scroll To Top