Thursday , June 4 2020
Breaking News

Tag Archives: para

Imam Husain as Sang Pewaris Para Nabi

“Salam sejahtera bagimu, wahai pewaris Nabi Adam, manusia pilihan Allah. ” [1] Imam Husain as pewaris Nabi Adam as dalam ilmu tentang nama-nama. Allah Swt berfirman, “Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. ” (QS. al-Baqarah: 31) Nabi Adam as ... Read More »

Nasehat Imam Ali bin Abi Thalib Kepada Para Penguasa

Imam Ali as berkata kepada Utsman : “Orang yang paling baik dalam pandangan Allah adalah penguasa yang adil, yang telah bemedoman pada Islam dan yang menunjuki orang lain kepadanya, yang menjaga sunnah-sunnah Nabi dan membasmi pembahaman-pembaharuan hina. Orang yang paling ... Read More »

Akhlak Para Nabi as

”Ada empat di antara akhlak para nabi: kebajikan, kedermawanan, bersabar atas musibah dan memberikan hak orang mukmin. “  Imam Ja’far Shadiq Imam Ja’far Shadiq as berkata, “Sesungguhnya Allah telah mengkhususkan para nabi dengan kemuliaan akhlak, maka barangsiapa yang berada di ... Read More »

Cacat Para Pemimpin adalah Kelemahan Administrasi

Imam Ali as berkata: “Cacatnya para pemimpin adalah kelemahan administrasi.” (Mizanul Hikmah, jil.1, hal.249, hadis.667; Ghurar al-Hikam, hadis.3931) Read More »

Para Orangtua, Tepatilah Janji Kalian pada Anak!

Salah satu pesan dari agama Islam pada orangtua adalah menepati janji mereka ketika menjanjikan sesuatu pada anak-anaknya. Seperti yang tercantum dalam kitab Makarimul Akhlaq (hal 219), Rasulullah Muhammad Saw bersabda “Cintaihlah anak-anak dan sayangilah mereka. Lalu, ketika kalian berjanji maka ... Read More »

Scroll To Top