Thursday , June 4 2020
Breaking News

Tag Archives: Peristiwa

Ali Al-Ashghar Bayi Mungil yang Syahid di Peristiwa Asyura

Ali Al-Ashghar Bayi Mungil yang Syahid di Peristiwa Asyura

Abdullah bin al-Husain bin Ali bin Abi Thalib  terkenal dengan Abdullah al-Radhi’ dan Ali al-Ashghar adalah putra Imam Husain as yang masih menyusu dan sosok paling kecil diantara mereka yang lewat terjangan panah Harmalah bin Kahil menemukan kesyahidannya. Muslim Syiah meyakininya sebagai pintu permohonan hajat (Babul Hawaij). ... Read More »

24 Dzulhijjah, Peristiwa Mubahalah Nabi Saw

Mubahalah bermakna saling melaknat dan mengutuk satu dengan yang lain. Dua orang atau dua kelompok yang masing-masing merasa paling benar, mereka mengadu di hadapan Ilahi dan memohon kepada-Nya barang siapa yang berdusta agar dilaknat sehingga menjadi jelas bagi semuanya siapa yang ... Read More »

Isi Khutbah Rasulullah Saw di Peristiwa Ghadir Khum

Riwayat Ghadir Khum yang terdapat dalam tafsir dan hadis dari kedua mazhab besar Sunni dan Syiah dikenal sebagai salah satu peristiwa besar umat Islam. Terdapat 24 referensi kitab tafsir dan hadis dari Ahlu Sunnah yang menjelaskan peristiwa Ghadir Khum. Beberapa ... Read More »

Peristiwa Al-Ghadir 18 Dzulhijjah, Deklarasi Kepemimpinan Imam Ali oleh Rasul Saw

Peristiwa Al-Ghadir sesuai dengan keyakinan Muslim Syiah merupakan peristiwa terpenting dalam sejarah Islam. Peristiwa ini terjadi ketika Nabi Muhammad Saw kembali dari Haji Wida’ yang mengenalkan Imam Ali as sebagai wali dan khalifahnya di sebuah tempat bernama Ghadir Khum. Orang-orang ... Read More »

Scroll To Top