Tuesday , July 7 2020
Breaking News

Tag Archives: persatuan umat Islam

Idulfitri Momen Kuatkan Persatuan Umat Islam

Persatuan Umat Islam

Hari Raya Idulfitri telah tiba. Momen kemenangan menahan nafsu dirayakan oleh kaum Muslimin di seluruh dunia. Apa makna dan hakikat dari Idulfitri menurut pandangan Ahlulbait? Berikut wawancara ABI Press dengan Ustaz Abdullah Beik, MA. Ustaz, apa sebenarnya makna Idulfitri ini? ... Read More »

Penguatan Peran Umat Islam dalam Bingkai NKRI

Sebagai warga mayoritas di Indonesia, umat Islam menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. Dari zaman perjuangan, sejak awal pendirian Republik ini, hingga saat ini. Dalam masa ini berbagai masalah dan tantangan telah dihadapi oleh umat Islam.Menyikapi hal ini, ... Read More »

Fakta Sunni Di Negeri Syiah

Fakta Sunni Syiah di Iran

Sunni dan Syiah merupakan dua mazhab besar Islam di dunia. Baik Sunni (Syafi’i, Maliki, Hanafi, dan Hambali) maupun Syiah (Ja’fari/Itsna ‘Asyariyah, Ismailiyah dan Zaidiyah) diakui sebagai bagian tak terpisahkan dari Islam sehingga meniscayakan terciptanya hubungan harmonis yang dilandasi sikap saling ... Read More »

Scroll To Top